Ga K2 SlideShow Module

Становище на Управителния съвет на "Асоциация на професионалните озеленители в България"

СТАНОВИЩЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА "АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОЗЕЛЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ" Уважаеми К...

За нас

"Асоциация на професионалните озеленители в България" е неправителствена, независима, професионална, доброволна организация, чието съществуване не се ограничава със срок. Тя юридическо лице с нестопанска цел  за осъществяване на дейност в  частна полза, учредена на основание на Закона за юридическите  лица с нестопанска цел и посветена на развитието и подкрепата на лицата занимаващи се професионално с  изграждане, оформяне и поддържане на озеленени площи. Асоциацията осъществява своята дейност в съответствие със законите на Република България и нейния устав приет на учредителното събрание.