Ga K2 SlideShow Module

Традиционно изложение GaLaBau 2016

Уважаеми колеги, Както сте информирани, от 14 до 17 септември 2016 година в Нюрнберг, Германия ще с...

За нас

"Асоциация на професионалните озеленители в България" е неправителствена, независима, професионална, доброволна организация, чието съществуване не се ограничава със срок. Тя юридическо лице с нестопанска цел  за осъществяване на дейност в  частна полза, учредена на основание на Закона за юридическите  лица с нестопанска цел и посветена на развитието и подкрепата на лицата занимаващи се професионално с  изграждане, оформяне и поддържане на озеленени площи. Асоциацията осъществява своята дейност в съответствие със законите на Република България и нейния устав приет на учредителното събрание.