Ga K2 SlideShow Module

Становище на Управителния съвет на "Асоциация на професионалните озеленители в България"

СТАНОВИЩЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА "АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОЗЕЛЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ" Уважаеми К...

Проучването „Качество на живота в европейските градове“ хвърля светлина върху удовлетвореността на хората от техния град

Проучването „Качество на живота в европейските градове“ хвърля светлина върху удовлетвореността на х...

ДЕКЛАРАЦИЯ на Общото събрание на АПОБ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА „АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОЗЕЛЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ” ОТНОСНО РАЗВ...

Регулация по отношение на контрола на чуждоземни инвазивни видове

European Landscape Contractors Association (ELCA) на която „Асоциация на професионалните озеленители...

Успешен обмен на Зелени Градски инициативи

GREEN CITY - ГРАДЪТ НА БЪДЕЩЕТО Успешен обмен на Зелени Градски инициативи   На 1, 2 и 3 октомври...

„Хоризонт 2020“

Комисията обявява 100 милиона евро за „Бърз път към иновации“ и пет награди за иновации  Европейска...

ELCA: Draft for the European Single Procurement Document (ESPD) still has room for improvement

PRESS RELAEASE       May 28th, 2015 ELCA : Draft for the European Single Procurement Document (ES...

"Асоциация на професионалните озеленители в България" член на Съвета на Европейските Арбористи – European Arboricultural Council – EAC

"Асоциация на професионалните озеленители в България" - член на Съвета на Европейските Арбористи (Eu...

Партньорство с НСОРБ

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) прие нашето предложение за сътруднич...

European Green Capital Award

Целта на Наградата е да разпознава и да възнагради усилията на местно ниво за подобряване на околнат...

Борбата с инвазивните видове

За  милиони  години  флората  и  фауната  на  земята  са  претърпели  развитие,  а  нейните океани, ...

Технически и качествени изисквания в производството и търговията на декоративни растения

Стандартът е разработен от специалисти и производители на декоративни растения, членове на  Асоциаци...

Доклад на ЕС за борбата с корупцията

Корупцията  вреди  сериозно  на  икономиката  и  на  обществото  като  цяло.  Много държави по света...

План на ЕК за действия "Предприемачество 2020"

За да се възобнови икономическият растеж и да се осигурят по-високи равнища на заетост,  Европа  има...

50 години European Landscape Contractors Association (ELCA)

50 години ELCA. Това наистина е причина да се празнува. Европейските озеленители могат с достойнств...

50 години European Landscape Contractors Association (ELCA) - Конгрес градско озеленяване

Градовете са водачите на изменението на климата. Едновременно с това, те са и най засегнати от екстр...

За нас

"Асоциация на професионалните озеленители в България" е неправителствена, независима, професионална, доброволна организация, чието съществуване не се ограничава със срок. Тя юридическо лице с нестопанска цел  за осъществяване на дейност в  частна полза, учредена на основание на Закона за юридическите  лица с нестопанска цел и посветена на развитието и подкрепата на лицата занимаващи се професионално с  изграждане, оформяне и поддържане на озеленени площи. Асоциацията осъществява своята дейност в съответствие със законите на Република България и нейния устав приет на учредителното събрание.